+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Deyimler Forumunda Hayvanlarla ilgili deyimler, Hayvanların geçtiği deyimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hayvanlarla ilgili deyimler, Hayvanların geçtiği deyimler
  Hayvanlarla ilgili deyimler, Hayvanların geçtiği deyimler


  Deyimler
  1- Aç it fırın (duvarı) deler (yarar)
  2- Akılsız iti yol kocatır
  3- Al it, kara it, hepsi bir it
  4- Bakmakla usta olunsa, köpekler kasap olurdu
  5- Çoban köpeği ne yer, ne yedirir
  6- Düğün kemiğiyle köpek tavlanmaz
  7- Eceli gelen it cami duvarına işer
  8- Gönülsüz köpeği davara koyarsa (sürüye giden it) uluya uluya kurt getirir
  9- Havlamayı beceremeyen köpek (Ürmesini bilmeyen it ) sürüye kurt getirir
  10- Isıracak it (köpek dişini göstermez)
  11- İt güt para kazan
  12- İt ite buyurur, it kuyruğuna
  13- İt iti ısırmaz
  14- İt kağnı gölgesinde yürür, kendi gölgesi sanırmış
  15- İt ol, ana olma
  16- İt utansa don giyer
  17- İt ürür kervan yürür
  18- İtin (Köpeğin) duası kabul olsa(ydı) gökten kemik yağar(dı)
  19- İtin de atın da soylu olanı aranır
  20- İtten kuzu doğmaz
  21- Köpeğe dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak yeğdir
  22- Köpeğe gem vurma kendini at sanır
  23- Köpek yattığı yeri eşerek yatar
  24- Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
  25- Malını it bağrını bit yer
  26- Pire itte bit yiğitte olur
  27- Sirke büyür bit olur, enik büyür it olur
  28- Yal yiyecek enik gözünden belli olur
  29- At alacaksan yazın al, kız alacaksan güzün al
  30- At binenin kılıç kuşananın(dır)
  31- At kadın silah yiğidin şanıdır
  32- At (at) oluncaya kadar sahibi mat olur
  33- At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanı kalır
  34- At sahibine göre kişner
  35- At yedi günde, it yediği günde belli olur
  36- Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp
  37- Atımın alnı sakar, lakabını ele takar
  38- Atın iyisini Pazar, insanın iyisini mezar bilir
  39- Atın ölümü arpadan olsun
  40- Atına bakan ardına bakmaz
  41- Atınki arpa yiğidinki pilav
  53- Acemi nalbant ahmak eşeğinde usta olur
  54- Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmeyle tekkeye
  55- Alçak eşek binmeye, öksüz oğlan dövmeye kolay
  56- Altın eğer vursan eşek at olmaz
  57- Canı yanan (Kamçıyı yiyen) eşek attan (yürük olur) hızlı gider
  58- Dam otu(ynan) ile eşek beslenmez
  59- Dirgeni yiyen sıpa bir daha gelir mi sapa
  60- El elin eşeğini çağırarak (söyleyerek) arar
  61- El terazi göz mizan, eşek bir kg sıpa 100 gram
  62- Eşeğe altın semer (vursan) giydirsen eşek yine eşektir
  63- Eşeği ahıra bekçi edenler, ahırdaki gürültüden şikayet edemezler
  64- Eşeği ne kadar döversen döv katır yapamazsın
  65- Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
  66- Eşeğin semeri eşeğe ağır gelmez
  67- Eşeğini sağlam bağla, komşunu hırsız tutma
  68- Eşek hoşaftan ne anlar
  69- Hacı hacı olmaz gitmeyle Mekke’ye, eşek at olmaz taş taşımakla tekkeye
  70- Herif ile eşek çeker cefayı, avrad ile köpek sürer sefayı
  71- Kardan gelen eşeğin sudan olur ölümü
  72- Ölmüş eşek kurttan korkmaz
  73- Önceden gerek idi bu tımar, öldü eşek kaldı semer
  74- Yorgun eşeğinçüş” canına minnet
  75- Ak koyunu gören, içi dolu yağ sanır
  76- Bir (koyundan) ayıdan iki post çıkmaz
  77- Buldun bir koyun, ye de doyun
  78- Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu
  79- Koç olacak kuzuya bıçak atılmaz
  80- Her koyun kendi bacağından asılır
  81- Kasap et (derdinde), koyun can derdinde
  82- Koyun can derdinde kasap et derdinde
  83- Koyunu köpeğe teslim eden kebabı ele yedirir
  84- Sayılı koyunu kurt kapmaz
  85- Sürüden ayrılanı (koyunu) kurt kapar
  86- Aç tavuk kendini buğday ambarında görür
  87- Aç tavuk rüyasında darı görür
  88- Her horoz kendi çöplüğünde (küllüğünde) öter ötsün)
  89- Horozu çok olan köyün sabahı geç olur
  90- Kırk gün tavuk gibi yaşamaktansa bir gün horoz yaşamak daha hayırlıdır
  91- Mart martlanır, tavuğu yumurtlanır
  92- Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
  93- Tavuk giderse pisliği de gider
  94- Vakitsiz öten horozun başını keserler
  95- Zenginin horozu bile yumurtlar
 2. Acil

  Hayvanlarla ilgili deyimler, Hayvanların geçtiği deyimler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder