+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Sözlü Edebiyat Ürünlerinin Türk Kültüründeki Yeri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sözlü Edebiyat Ürünlerinin Türk Kültüründeki Yeri Nedir
  Sözlü Edebiyat Ürünlerinin Türk Kültüründeki Yeri

  Sözlü Edebiyat Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, M.Ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyeti kabul ettiği XI. yüzyıl ortalarına kadar sürer. Bu uzun dönemin KökTürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu M.S. VI. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.


  Bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. Böyle olunca da yazılı edebiyat ürünlerinden önce, sözlü edebiyat ürünlerinin oluştuğu ortadadır. Bütün ulusların edebiyatında olduğu gibi Türklerin edebiyatında da sözlü edebiyatın doğuşu dinsel temellere dayanır. Sözlü edebiyat ürünleri, daha yazının bulunmadığı dönemlerde, dinsel törenlerde üretilmeye başlanmış, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmıştır.

  Edebiyat türleri içinde ilk doğan tür olan şiir, sözlü edebiyatın anlatımında önemli bir rol oynar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da şiirin önemli bir yeri vardır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Saka Devri Destanları
  Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarında Alp Er Tunga’nın yiğitliklerini ve bu savaşları anlatır.
  Şuu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu’nun kahramanlıklarını anlatır.

  Hun Devri Destanları
  Oğuz Destanı:Hun hükümdarı Oğuz(Mete)'un Orta Asya'da Türk birliğini nasıl kurduğu anlatılır.Bu destanın Uygurca yazılmış bir kopyası Paris'tedir.

  Göktürk Destanı
  Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır.
  Ergenekon Destanı: Bir savaşta yenilen ve Ergenekon’a kaçan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.

  Uygur Devri Destanı
  Türeyiş Destanı: Türklerin erkek bir bozkurttan meydana geldiğini anlatır.
  Göç Destanı: Uygur Türklerinin anayurtlarından göçünü anlatır.

+ Yorum Gönder


sözlü edebiyat ürünleri nelerdir